สำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน泰国留学中国大学校友总会办公室

ห้อง203-206 ชั้น2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ 88 ซอยรองเมือง พระราม 6 แขวง รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330