สัมมนา/หลักสูตรฝึกอบรม
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
06 มิ.ย. - 25 ก.ย. 2564BLCU HSK TUTOR BY TACU00ลงทะเบียน
03 - 25 ก.ย. 2565ใบสมัครอบรมการแปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีน ครั้งที่ 3 (Online 4หัวข้อ)
第三届汉泰——泰汉双语翻译培训报名表
สัมมนาออนไลน์00
ปิดลงทะเบียน
03 - 25 ก.ย. 2565ใบสมัครอบรมการแปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีน ครั้งที่ 3
(ล่ามตู้ 同声传译 Onsite1/4)
第三届汉泰——泰汉双语翻译培训报名表
00
ปิดลงทะเบียน
10 ก.ย. 2565ใบสมัครอบรมการแปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีน ครั้งที่ 3
(ล่ามการแพทย์ 医疗翻译 Onsite2/4)
第三届汉泰——泰汉双语翻译培训报名表
00
ปิดลงทะเบียน
11 ก.ย. - 06 พ.ย. 2565สะพานสู่ภาษาและวัฒนธรรมจีนครั้งที่ 3 第三届中国语言文化系列讲座สัมมนาออนไลน์00ลงทะเบียน
17 ก.ย. 2565ใบสมัครอบรมการแปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีน ครั้งที่ 3
(แปลนิยาย 小说翻译 Onsite3/4)
第三届汉泰——泰汉双语翻译培训报名表
00
ปิดลงทะเบียน
24 ก.ย. 2565ใบสมัครอบรมการแปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีน ครั้งที่ 3
(พิธีกรไทยจีน 中泰主持人 Onsite4/4)
第三届汉泰——泰汉双语翻译培训报名表
00
ปิดลงทะเบียน
โครงการแข่งขัน/ประกวดต่างๆ
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
23 - 29 ต.ค. 2565ใบสมัครการแข่งขันแปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีน ครั้งที่ 11
第十一届汉泰——泰汉双语翻译大赛
สำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน泰国留学中国大学校友总会办公室00ลงทะเบียน
เปิดบ้านหลิวจงคนเคยไปเรียนจีน
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
09 ก.ค. 2565留中เปิดบ้านมืออาชีพ-นักแปล&ล่ามสำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน泰国留学中国大学校友总会办公室00
ปิดลงทะเบียน
โครงการรับบริจาค
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
01 ส.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565โครงการระดมทุนเพื่อจัดซื้อสำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน00
ปิดลงทะเบียน
สมัครสมาชิกกลุ่มย่อย
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
01 - 31 ส.ค. 2565ลงทะเบียนสมาชิกร้องเพลงกลุ่มเยาวชนสำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน泰国留学中国大学校友总会办公室00
ปิดลงทะเบียน
โครงการผ่านมา
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
23 มี.ค. 2565ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาด้วยภาษาไทย
2022 Thai-Chinese bilingual Webinar
“Carbon Credit : RCEP First Year Science and Technology Carbon Neutrality Cross-Border Forum”
00
ปิดลงทะเบียน