สัมมนา/หลักสูตรฝึกอบรม
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียน/ร่วมบริจาคลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
06 มิ.ย. - 25 ก.ย. 2564BLCU HSK TUTOR BY TACU00ลงทะเบียน
18 ม.ค. - 18 ธ.ค. 2567สะพานสู่ภาษาและวัฒนธรรมจีนครั้งที่ 4 第四届中国语言文化系列讲座สัมมนาออนไลน์00ลงทะเบียน
30 มี.ค. 2567สะพานสู่ภาษาและวัฒนธรรมจีนครั้งที่ 4 第四届中国语言文化系列讲座 Onsite มีค่าใช้จ่ายสำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน泰国留学中国大学校友总会办公室00
ปิดลงทะเบียน