สมาคมธรรมศาสตร์ (ซอยยงามดูพลี สาทร)

99 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

แผนที่ Google map https://maps.app.goo.gl/MsVParMfScEXX4vv8 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.tuasso.com/contact.php