ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ 泰国中国文化中心

18 ถนน เทียมร่วมมิตร แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310