โครงการรับบริจาค
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
01 ส.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565โครงการระดมทุนเพื่อจัดซื้อสำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน00
ปิดลงทะเบียน