สัมมนา/หลักสูตรฝึกอบรม
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
06 มิ.ย. - 25 ก.ย. 2564BLCU HSK TUTOR BY TACU00ลงทะเบียน
03 - 25 ก.ย. 2565ใบสมัครอบรมการแปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีน ครั้งที่ 3 (Online 4หัวข้อ)
第三届汉泰——泰汉双语翻译培训报名表
สัมมนาออนไลน์00
ปิดลงทะเบียน
03 - 25 ก.ย. 2565ใบสมัครอบรมการแปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีน ครั้งที่ 3
(ล่ามตู้ 同声传译 Onsite1/4)
第三届汉泰——泰汉双语翻译培训报名表
00
ปิดลงทะเบียน
10 ก.ย. 2565ใบสมัครอบรมการแปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีน ครั้งที่ 3
(ล่ามการแพทย์ 医疗翻译 Onsite2/4)
第三届汉泰——泰汉双语翻译培训报名表
00
ปิดลงทะเบียน
11 ก.ย. - 06 พ.ย. 2565สะพานสู่ภาษาและวัฒนธรรมจีนครั้งที่ 3 第三届中国语言文化系列讲座สัมมนาออนไลน์00ลงทะเบียน
17 ก.ย. 2565ใบสมัครอบรมการแปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีน ครั้งที่ 3
(แปลนิยาย 小说翻译 Onsite3/4)
第三届汉泰——泰汉双语翻译培训报名表
00
ปิดลงทะเบียน
24 ก.ย. 2565ใบสมัครอบรมการแปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีน ครั้งที่ 3
(พิธีกรไทยจีน 中泰主持人 Onsite4/4)
第三届汉泰——泰汉双语翻译培训报名表
00
ปิดลงทะเบียน