วันที่

11 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2563 13:00 - 16:30

สถานที่

สัมมนาออนไลน์

จำนวนผู้เข้าร่วมงาน

วิทยากร

เกี่ยวกับ

Webinar-Post Covid-19, Electric Vehicle as a new Normal, the opportunity to invest in Thailand

11 July 2020
เวลาประเทศไทย 13.00-16.30
เวลาประเทศจีน  14.00-17.30

การสัมมนาออนไลน์วิชาการ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการรถยนต์และชิ้นส่วนในประเทศไทย ทั้งด้าน OEM และ REM
นักศึกษาและผู้สนใจได้เรียนรู้ถึงตลาดยานยนต์สมัยใหม่และรูปแบบธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศจีน     
พร้อมกับเปิดโอกาส พบปะกับผู้ประกอบการรถยนต์สมัยใหม่จากประเทศจีน
เพื่อหาโอกาสและเตรียมพร้อมกับตลาดใหม่ ตอบรับ New Normal หลังวิกฤตโควิด-19

โดยมี วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ดังนี้

  1.        เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้ประกอบการชาวจีนที่มีประสบการณ์ด้านการ ผลิต การพัฒนาธุรกิจรถยนต์สมัยใหม่ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในตลาดจีนและตลาดโลก
  2.        เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพและความพร้อมของผู้ผลิตในประเทศไทย ในการที่จะเป็นผู้นำตลาดรถไฟฟ้าในภูมิภาค ไม่ ว่าจะเป็นชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับโรงประกอบรถยนต์ หรือชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนรถยนต์
  3.        เพื่อเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือระหว่างโรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโลจิสติก และ ขนส่งสินค้า ได้มีโอกาสร่วมพัฒนาธุรกิจด้านต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทย

จัดโดย:
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง)
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน
โครงการภาษาจีนเพื่อธุรกิจออนไลน์ (Online Business Chinese)

รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live และ Youtube Live

ลงทะเบียนรับรหัสผ่าน เพื่อเข้าร่วมกลุ่มสัมมนา

For Chinese click here
中文注册请点击以下网址
http://thaitacu.com/i-regist/index.php?r=register&project=2563-002cn&lang=zh_cn

ลงทะเบียน

ติดต่อสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน
087-9228299 
Line : @thaitacu
 
ติดต่อเรียนภาษาจีน OBC หรือ ติวสอบ HSK
โทร 098-8288-590

WECHAT : lzonline662018
Line : hsktutorbytacu


泰国留学中国大学校友总会
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน
联系我们/ติดต่อเรา

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist