สมัครสมาชิกกลุ่มย่อย
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
01 - 31 ส.ค. 2565ลงทะเบียนสมาชิกร้องเพลงกลุ่มเยาวชนสำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน泰国留学中国大学校友总会办公室00
ปิดลงทะเบียน